sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Súťaž: "POĎ S NAMI LIVE!"

19.02.2021

Vyhraj pre seba ale aj pre svoju školu veeeľmi zaujímavé ceny :-)!

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Vo štvrtok 25. februára bude posledný tréning v tomto mesiaci a zároveň posledný pred jarnými prázdninami. Pri tejto príležitosti sme si pripravili taký "bonbónik" :-), a ak všetko dobre dopadne, mal by si prísť s nami zatrénovať jeden veľmi známy špeciálny hosť!

Rozhodli sme sa túto príležitosť využiť na zorganizovanie losovacej súťaže: "POĎ S NAMI LIVE!" (ďalej ako SÚŤAŽ) pre našich mladších fanúšikov a výhercu pozvať na natáčanie tohto 8. tréningu, kde bude mať možnosť okúsiť si atmosféru natáčania (pozri foto), zoznámiť sa a zašportovať si s týmto špeciálnym hosťom a tiež dostane od nás na pamiatku sadu športových vecičiek s logom ŠINTER. PLUS niečo so ŠINTER tematikou vyhráva každý vylosovaný!
SÚŤAŽ je tiež spojená s propagáciou našich partnerských ŠINTER škôl* (okrem ZŠ Rajčianska), keďže na tej škole, z ktorej sa prihlási do SÚŤAŽE najviac žiakov bude, po dohode s vedením tejto školy, natáčaný niektorý marcový tréning a daná škola takisto od nás dostane veľmi milé prekvapenie. Čiže každé prihlásenie do SÚŤAŽE môže priniesť zaujímavú výhru nielen Tebe, ale aj Tvojej škole!
 

 

Ako sa prihlásiť do SÚŤAŽE?

V podstate veľmi jednoducho, na mail: sinter.liga@gmail.com je potrebné do nedele 21.2. do 24:00 poslať nasledovné 4 odpovede/údaje:
1. krstné meno a priezvisko známej osobnosti, ktorá bude hosťom tréningu č.8 (toto treba uhádnuť a indície nájdeš na konci videa tréningu č.6 na YouTube ŠINTER TV, link: https://www.youtube.com/watch?v=QVn3M09CX9A).
2. Tvoje krstné meno (prípadne prezývku), pod ktorým budeš zaradený do losovania.
3. Do ktorej triedy na škole chodíš.
4. Na ktorú školu chodíš.
 
Takže POĎ s nami DO TOHO a vyhraj pre seba a svoju školu super ceny!!!
 
Pravidlá SÚŤAŽE:
1. Do SÚŤAŽE sa môže prihlásiť KAŽDÉ dieťa, ktoré navštevuje 1. až 9. ročník ĽUBOVOĽNEJ základnej školy, prípadne aj žiaci z osemročných gymnázií z tried: Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta.
1. SÚŤAŽ už začala (vo štvrtok 18.2. po zverejnení videa tréningu č.6 na ŠINTER TV) a končí v nedeľu 21.2. o 24:00, dovtedy je možné posielať prihlášky.
2. Do losovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí pošlú na mail sinter.liga@gmail.com naraz všetky 4 hore uvedené odpovede/údaje, pričom 1. odpoveď musí byť správna.
3. Na konci tréningu č.7 v pondelok 22.2. bude vylosovaných 5 (alebo menej v prípade nedostatočného záujmu) výhercov, z ktorých bude určený víťaz a náhradníci. Pozor!!! Prioritu budú mať deti, ktoré nie sú členmi klubu ŠINTER Vrakuňa (ŠV). Čiže ak 1. vylosovaný bude členom tohto klubu a 2. vylosovaný nie, tak výhercom sa stáva 2. vylosovaný! V prípade, že všetci vylosovaní budú z klubu ŠV, tak výhercom sa stáva 1. vylosovaný. Každý vylosovaný okrem víťaza bude v pozícii náhradníka v poradí, ako bude vylosovaný, ale zase s priahliadnutím na členstvo v ŠV.
4. Odpovede/údaje 2. - 4. (meno/prezývka súťažiaceho, trieda, škola) budú uvedené na losovacom lístku a budú slúžiť na identifikáciu súťažiaceho.
5. Poslaním 4 odpovedí/údajov na mail sinter.liga@gmail.com dávajú súťažiaci a jeho rodič/iná oprávnená osoba súhlas so spracovaním týchto údajov.
6. Údaje potrebné na zapojenie sa do tejto SÚŤAŽE budú slúžiť výhradne len pre potreby SÚŤAŽE a všetky údaje budú po skončení SÚŤAŽE, odvysielanie tréningu č.8, vymazané alebo znehodnotené. Akýkoľvek údaj zo SÚŤAŽE nebude poskytnutý tretím stranám a za spracovanie a aj vymazanie/znehodnotenie údajov bude zodpovedný výhradne Matin Huňa, 0905 872 186.
7. Vylosovaný výherca ako aj náhradníci budú po vyžrebovaní kontaktovaní ohľadom pravidiel spojených s prípadnou účasťou na natáčaní a vysielaní (ochrana osobných údajov, prísne zdravotné pravidlá spojené s natačaním a vysielaním).
8. Organizátorom SÚŤAŽE je Sportimus s.r.o., Jazdecká 8, 831 03 Bratislava.
 
* - časť súťaže spojenej so školami sa týka škôl: ZŠ s MŠ Cádrova, ZŠ s MŠ Riazanská, ŠpMNDaG Teplická, ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská, ZŠ Bieloruská, ZŠ Biskupická a ZŠ Podzáhradná. Do individuálnej ceny sa môže prihlásiť dieťa z akejkoľvek školy.