sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Veľkonočné turnaje!

02.04.2019

ZŠ Žitavská (Vrakuňa) dňa 11.4. a ZŠ s MŠ Cádrova (Nové Mesto) dňa 12.4.

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Ďalšie turnaje ŠINTER ligy 2018/2019 na partnerských školách, tentokrát v duchu šibačky. Opäť pre Šintrov pripravené tradičné súťaže a rôzne prekvapenia.