sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.
Krstný otec: Miro Páleník, Tomáš Praženka
ZŠ Žitavská

Tréningy:

Štvrtok
14:00 - 16:00

Tréneri:

Tibor Rusinko

Škola:

Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Vrakuňa