sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Hlavný organizátor:

Martin Huňa 0905 872 186

Tréneri:

Šinter tím Meno a priezvisko Mobil
Cádrova MUSKETEERS Mgr. Dušan Lomnický 0917 805 728
Rajčianska ANGRY TOMATOES Martin Huňa 0905 872 186
Riazanská FIRES Mgr. Dušan Šesták 0903 697 785
Nepriradená PaedDr. Jozef Cimra 0910 906 050
Železničná RISING SUNS Mgr. Tatiana Kusy 0905 872 186
Žitavská APPLE DRAGONS Tibor Rusinko 0948 474 624
Bieloruská LIZARDS Juraj Adamčík 0904 145 891
Biskupická PANTHERS Juraj Adamčík 0904 145 891
Nepriradená Miroslav Švec 0905 340 394
Nepriradená Mgr. Viera Mintálová 0905 872 186
Nepriradená Ing. Iveta Garajová,
Cádrova MUSKETEERS, Mgr. Dušan Lomnický, 0917 805 728
Nepriradená PaedDr. Gabriela Luptáková, PhD.,
Nepriradená Slávka Fratričová,
Rajčianska ANGRY TOMATOES, Martin Huňa, 0905 872 186
Riazanská FIRES, Mgr. Dušan Šesták, 0903 697 785
Nepriradená PaedDr. Jozef Cimra, 0910 906 050
Železničná RISING SUNS, Mgr. Tatiana Kusy, 0905 872 186
Žitavská APPLE DRAGONS, Tibor Rusinko, 0948 474 624
Bieloruská LIZARDS, Juraj Adamčík, 0904 145 891
Biskupická PANTHERS, Juraj Adamčík, 0904 145 891
Nepriradená Mgr. Peter Sloboda,
Nepriradená Miroslav Švec, 0905 340 394
Nepriradená Mgr. Viera Mintálová, 0905 872 186

Sportimus s.r.o.

Jazdecká 8
831 03 Bratislava

tel.: +421 905 872 186
mail: huna@sportimus.sk