sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Hlavný organizátor:

Martin Huňa 0905 872 186

Tréneri:

Škola Meno a priezvisko Mobil
ZŠ a MŠ Cádrova Mgr. Dušan Lomnický 0917 805 728
ZŠ Rajčianska Martin Huňa 0905 872 186
ZŠ a MŠ Riazanská Mgr. Dušan Šesták 0903 697 785
ŠPMND Teplická PaedDr. Jozef Cimra 0910 906 050
ZŠ Železničná Mgr. Gabriel Uňatinský 0905 679 542
ZŠ Žitavská Tibor Rusinko 0948 474 624
ZŠ a MŠ Cádrova, Ing. Iveta Garajová,
ZŠ a MŠ Cádrova, Mgr. Dušan Lomnický, 0917 805 728
Nepriradená PaedDr. Gabriela Luptáková, PhD.,
ZŠ Rajčianska, Martin Huňa, 0905 872 186
ZŠ a MŠ Riazanská, Mgr. Dušan Šesták, 0903 697 785
ŠPMND Teplická, Slávka Fratričová,
ŠPMND Teplická, PaedDr. Jozef Cimra, 0910 906 050
ZŠ Železničná, Mgr. Gabriel Uňatinský, 0905 679 542
ZŠ Žitavská, Tibor Rusinko, 0948 474 624

Sportimus s.r.o.

Jazdecká 8
831 03 Bratislava

tel.: +421 905 872 186
mail: huna@sportimus.sk