sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Hlavný organizátor:

Martin Huňa 0905 872 186

Tréneri:

Šinter tím Meno a priezvisko Mobil
Cádrova MUSKETEERS Mgr. Dušan Lomnický 0917 805 728
Rajčianska ANGRY TOMATOES Martin Huňa 0905 872 186
Riazanská FIRES Mgr. Dušan Šesták 0903 697 785
Teplická WIZARDS PaedDr. Jozef Cimra 0910 906 050
Železničná RISING SUNS Mgr. Tatiana Kusy 0905 872 186
Žitavská APPLE DRAGONS Tibor Rusinko 0948 474 624
ZŠ Biskupická Miroslav Švec 0905 340 394
ZŠ Podzáhradná Mgr. Viera Mintálová 0905 872 186
Cádrova MUSKETEERS, Ing. Iveta Garajová,
Cádrova MUSKETEERS, Mgr. Dušan Lomnický, 0917 805 728
Nepriradená PaedDr. Gabriela Luptáková, PhD.,
Rajčianska ANGRY TOMATOES, Martin Huňa, 0905 872 186
Riazanská FIRES, Mgr. Dušan Šesták, 0903 697 785
Teplická WIZARDS, Slávka Fratričová,
Teplická WIZARDS, PaedDr. Jozef Cimra, 0910 906 050
Železničná RISING SUNS, Mgr. Tatiana Kusy, 0905 872 186
Žitavská APPLE DRAGONS, Tibor Rusinko, 0948 474 624
ZŠ Biskupická, Miroslav Švec, 0905 340 394
ZŠ Biskupická, Mgr. Peter Sloboda,
ZŠ Podzáhradná, Mgr. Viera Mintálová, 0905 872 186

Sportimus s.r.o.

Jazdecká 8
831 03 Bratislava

tel.: +421 905 872 186
mail: huna@sportimus.sk