sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.
Krstný otec: Tomáš Mrviš, James Kinney
ZŠ a MŠ Cádrova

Tréningy:

Utorok
14:30 - 16:00

Tréneri:

Mgr. Dušan Lomnický
Ing. Iveta Garajová

Škola:

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, 831 01, Bratislava