sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.
Riazanská FIRES

Tréningy:

Pondelok
14:00 - 15:00
Piatok
14:00 - 15:00

Tréneri:

Mgr. Dušan Šesták

Škola:

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03, Bratislava