sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.
Krstný otec: Marek Kozlík, Arik Smith
ZŠ Rajčianska

Tréningy:

Utorok
14:00 - 15:00
Štvrtok
14:00 - 15:00

Tréneri:

Martin Huňa

Škola:

Základná škola, Rajčianska 3, 821 07, Bratislava