sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Nový školský rok = nový ročník ŠINTER ligy!

01.09.2020

Nábor do ŠINTER krúžkov 2020/2021 plus časy tréningov (priebežne aktualizované)

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Zaži s nami "kopec" zábavy v novom školskom roku 2020/2021!

Je to jednoduché. Ak si žiakom niektorej z partnerských škôl ŠINTER ligy, je potrebné v krúžkovej ponuke vyhľadať ŠINTER krúžok a prihlásiť sa, V prípade potreby kontaktujte učiteľa/trénera príslušnej školy alebo organizátora, čísla sú na tejto stránke.

ŠINTER krúžok je na väčšine škôl určený pre chlapcov a dievčatá z 5., 6. a 7. ročníka základnej školy (prípadne 4. ročníka) ako aj "Šintrov" a "Šinterky", ktorí už s nami súťažili minulé sezóny, bez ohľadu na ročník.

 

Dni a časy tréningov na jednotlivých školách pre sezónu 2019/2020:

ZŠ Cádrova - pondelok: 15:00 - 16:00, štvrtok: 15:00 - 16:00 

ZŠ Riazanská - pondelok: 14:00 - 15:00, piatok: 14:00 - 15:00

ŠpMND Teplická - piatok: 14:15 - 15:15

ZŠ Rajčianska (2 krúžky) - utorok: 14:00 - 16:00, štvrtok: 14:00 - 16:00 

ZŠ Železničná - pondelok: 15:00 - 16:00, štvrtok: 15:00 - 16:00

ZŠ Žitavská - štvrtok: 14:00 - 16:00

ZŠ Bieloruská - streda: 14:00 - 15:30

ZŠ Biskupická (2 krúžky) - pondelok: 14:00 - 16:00, štvrtok: 14:00 - 16:00

ZŠ Podzáhradná - štvrtok: 14:00 - 15:00 (len chlapci)

 

Vidíme sa na prvom tréningu!