sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Nový školský rok = nový ročník ŠINTER ligy!

04.09.2018

Nábor do ŠINTER krúžkov 2018/2019 plus časy tréningov (priebežne aktualizované)

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Zaži s nami "kopec" zábavy v novom školskom roku 2018/2019!

Je to jednoduché. Ak si žiakom niektorej z partnerských škôl ŠINTER ligy, je potrebné v krúžkovej ponuke vyhľadať ŠINTER krúžok a prihlásiť sa, V prípade potreby kontaktujte učiteľa/trénera príslušnej školy alebo organizátora, čísla sú na tejto stránke.

ŠINTER krúžok je určený pre nových záujemcov z 5. a 6. ročníka základnej školy (prípadne 4. ročníka) ako aj chlapcov a dievčatá, ktorí už s nami súťažili minulú sezónu, bez ohľadu na ročník.

 

Dni a časy tréningov na jednotlivých školách pre sezónu 2018/2019:

ZŠ Cádrova - utorok 14:30 - 16:00 

ZŠ Riazanská - pondelok 14:00 - 15:00, piatok 14:00 - 15:00

ŠpMND Teplická - štvrtok 14:15 - 15:15, piatok 14:15 - 15:15

ZŠ Rajčianska - utorok 14:00 - 15:00, štvrtok - 14:00 - 15:00

ZŚ Železničná - utorok 14:00 - 16:00

ZŠ Žitavská - štvrtok 14:00 - 16:00

 

Vidíme sa na prvom tréningu!