sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

ŠINTER krúžky v školskom roku 2020/2021

08.09.2020

informácie o ŠINTER krúžkoch

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Prinášame prehľad a informácie o školských ŠINTER krúžkoch na našich partnerských ZŠ tak, ako sú uvedené v ponukách jednotlivých škôl.

V prípade otázok nájdete kontakty na vedúcich krúžkov na tejto stránke.

Veríme, že aj tento školský rok sa podarí otvoriť krúžky na všetkých 9 školách a že od októbra začneme!