sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Veľkonočná súťaž začala!

01.04.2021

Netradičné zápolenie ŠINTER e-tímov je tu!

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Je štvrtok, 1. apríla 2021 a v krátkej histórii našej e-ligy je to pomerne dôležitý deň, nakoľko 8 školských tímov si počas nasledujúcich 6 dní medzi sebou zasúťaží v zbieraní bodov za športové aktivity, ktoré sa jednotlivým čelnom/členkám družstiev podarí zaznamenať v appke STRAVA.

Počet členov jednotlivých tímov dňa 31.3. o 24:00 bol nasledovný (vrátane vedúcich tímov):

A) Skupina 9+ členov:

Cádrova MUSKETEERS - 9

Teplická WIZARDS – 18

Rajčianska ANGRY TOMATOES – 16

Železničná RISING SUNS – 23

B) Skupina do 9 členov:

Riazanská FIRES – 7

Žitavská APPLE DRAGONS – 7

Bieloruská LIZARDS – 6

Podzáhradná MIGHTY MOLES – 6

 

Úlohou každého tímu je počas veľkonočných sviatkov nazbierať čo najviac bodov za športové výkony, pričom bodovanie jednotlivých športových aktivít je nasledovné:

bodovacia tabuľka – Veľkonočná tímová súťaž

 

aktivita

jednotka

body

beh (minimálne 500 metrov, tempo pod 8 min./km)

km

3,00

beh & chôdza (minimálne 1.000 metrov, tempo 8 až po 10 min./km)

km

2,00

bicykel, kolobežka, korčule, skateboard atď. (minimálne 1 km)

km

1,50

chôdza (minimálne 1.000 metrov, tempo od 10 min/km)

km

1,00

basketbal, futbal, hokejbal, fitness, iné aktivity (minimálne 30 minút)

hodina

10,00

 

Na základe aktuálnych informácií prišlo k upresnenia a drobným úpravám pravidiel súťaže, ktoré sú bližšie popísané tu - http://ozsinter.sk/?p=199 :

- súťažiť budú aj tímy s menej ako 10 členmi, aby súťažil ozaj KAŽDÝ!;

- tímy sme kvôli spravodlivejšiemu bodovaniu (v skupine s menej členmi by jednotlivec mal väčšiu šancu ovplyvniť celkový výsledok) rozdelili do 2 skupín:

A) s počtom 9 členov a viac;

B) s počtom menej ako 9 členov.

- vedúci tímov sú platnými členmi, čiže rátajú sa aj ich výkony;

- športové aktivity uvedené v bodovacej tabuľke sú len tie hlavné aktivity, do STRAVA sa dá zaznačiť v podstate každá ozaj ŠPORTOVÁ aktivita, napr. plávanie, floorbal, hokej atď a tie budú taktiež obodované, avšak nie také aktivity typu sadenie zemiakov alebo ryľovanie na záhrade atď. ... J.

- POZOR! Zaznamenávať LEN VLASTNÉ aktivity v duchu FAIR-PLAY!!!, čiže len ozaj „odmakané“ výkony a minimálne v takom rozsahu, ako je uvedené v tabuľke (napr. nie na motorovom vozidle, nie chôdza ako beh atď.,)

 

Platí, že ZDRAVIE JE VŽDY NA PRVOM MIESTE!!!, nikdy nepreceňuj svoje sily a schopnosti, ak sa na daný výkon necítiš, tak si daj prestávku, alebo danú športovú aktivitu ukonči, vždy dodržuj pitný režim!!!

 

Šinterky a šintri,

dúfame, že vás táto súťaž zaujme a osloví, že bude super počasie, aby ste si mohli aj počas týchto 6 dní pravidelne zašportovať. Ale ešte raz upozornenie: zdravie je fakt prvoradé, neprehnať!. Celé je to hlavne o zábave a rozptýlení, a aby sme aspoň takto nahradili veľkonočné turnaje, ktoré by určite boli, keby …

 

Príjemné prežitie veľkonočných prázdnin a sviatkov, ŠPORTU ZDAR !!!