sportimus
Hlavný Partner
MINERFIN, a.s.

Veľkonočné turnaje 2023

21.04.2023

4 turnaje v dňoch 22.4. až 28.4. 2023

Šinter liga | Medziškolská športová súťaž

Šintri, šinterky, priatelia,

v závere apríla nás čaká 3. kolo ŠINTER ligy a miniligy, nižšie sú informácie k jednotlivým akciám.

 
HARMONOGRAM TURNAJOV:
 
SOBOTA 22.4. 2023
Veľkonočný turnaj ŠINTER miniligy
kde: ZŠ Podzáhradná
čas: 9:00 - 11:30
školy: ZŠ Podzáhradná, Rajčianska, Železničná a Žitavská
pre: deti 3. a 4. ročníka z partnerských krúžkov
 
UTOROK 25.4. 2023
Veľkonočný turnaj ŠINTER ligy
kde: ZŠ s MŠ Cádrova
čas: 8:30 - 11:00
školy: ZŠ s MŠ Cádrova, ZŚ s MŠ Riazanská, ŠpMNDaG Teplická
pre: deti a mládež z 4. až 8. ročníka zo ŠINTER krúžkov
 
ŠTVRTOK 27.4. 2023
Veľkonočný turnaj ŠINTER ligy
kde: ZŠ Žitavská
čas: 8:30 - 11:00
školy: ZŠ Žitavská, Rajčianska a Železničná
pre: deti a mládež z 5. až 8. ročníka zo ŠINTER krúžkov
 
PIATOK 27.4. 2023
Veľkonočný turnaj ŠINTER ligy a miniligy
kde: ZŠ Biskupická
čas: 8:30 - 11:00
školy: ZŠ Biskupická a Bieloruská
pre: deti a mládež z 3. až 9. ročníka zo ŠINTER krúžkov

 

Veríme, že aj toto 3. kolo turnajov prinesie veľa zábavy a zážitkov vo výbornej diváckej atmosfére.

Tešíme sa na vás! 👍💪

organizátori

ŠINTER ligy & miniligy

#sinternasbavi

(obrázok k článku je plagát k prvému turnaju)